Cookies

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy styr hur gridit.se ("vi," "oss," eller "vår") samlar in, använder, underhåller och avslöjar personuppgifter som samlats in från användare ("du" eller "användare") av vår webbplats gridit.se och alla relaterade tjänster eller applikationer (gemensamt "tjänsten"). Denna integritetspolicy gäller för tjänsten och alla produkter och tjänster som erbjuds av gridit.se

2. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från användare på olika sätt, inklusive men inte begränsat till när användare besöker vår webbplats, registrerar sig på sidan, lägger en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på en undersökning, fyller i ett formulär eller interagerar med andra funktioner, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller på vår webbplats. Användare kan bli ombedda att, vid behov, lämna namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Vi samlar in personuppgifter från användare endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att lämna personuppgifter, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa tjänsterelaterade aktiviteter.

3. Cookies och spårningstekniker

Vår webbplats kan använda cookies och andra spårningstekniker för att förbättra användarupplevelsen. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet och innehåller information om din aktivitet på vår webbplats. Vi kan använda cookies för att anpassa innehållet, analysera webbplatsens trafik eller tillhandahålla funktioner för sociala medier. Du kan styra eller inaktivera cookies genom inställningarna i din webbläsare. Observera dock att inaktivering av cookies kan begränsa din åtkomst till vissa funktioner i tjänsten.

4. Användning av personuppgifter

Vi kan samla in och använda personuppgifter för följande ändamål:

4.1 Anpassa användarupplevelsen: Vi kan använda personuppgifter för att förstå hur våra användare som grupp använder tjänsten och för att förbättra våra produkter och tjänster.

4.2 Skicka periodiska e-postmeddelanden: Vi kan använda din angivna e-postadress för att skicka information och uppdateringar om relevant nyheter eller uppdateringar om Gridit och dess produkter. Den kan också användas för att svara på deras förfrågningar, frågor och/eller andra önskemål.

5. Dataskydd och säkerhet

Vi använder lämpliga metoder för insamling, lagring och bearbetning av data samt säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats.

6. Offentliggörande av personuppgifter

Vi säljer, byter eller hyr inte ut användares personuppgifter till andra. Vi kan dela generell aggregerad demografisk information som inte är kopplad till några personuppgifter om besökare och användare med våra affärspartners eller betrodda samarbetspartners för de ovan angivna ändamålen.

7. Användarrättigheter

Användare har vissa rättigheter när det gäller deras personuppgifter. Dessa rättigheter kan inkludera rätten att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller radera sina personuppgifter som vi har. Användare kan också ha rätt att begränsa eller invända mot vissa behandlingsaktiviteter. För att utöva dessa rättigheter kan användare kontakta oss med hjälp av informationen som finns på sidan "Kontakta oss". Vi kommer att svara på sådana förfrågningar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

8. Datatillvaratagande

Vi kommer att behålla personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller är tillåten enligt lag. Vi kommer också att behålla och använda personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra lagliga förpliktelser, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

9. Internationella datatransfers

Vår webbplats och tjänst kan vara värd och drivas i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta kan innebära överföring av personuppgifter till dessa länder. Vi kommer att se till att sådana internationella överföringar följer tillämpliga dataskyddslagar och att lämpliga skyddsåtgärder är på plats för att skydda säkerheten och integriteten av dina personuppgifter.

10. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i våra metoder eller av andra operationella, lagliga eller regleringsmässiga skäl. Vi uppmanar användare att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Fortsatt användning av tjänsten efter eventuella ändringar i denna integritetspolicy utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

11. Kontakta oss

Om du har några frågor eller farhågor angående denna integritetspolicy eller våra metoder gällande personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontakt@gridit.se.