Cookies

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användningen av webbplatsen och bistå i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.

Frigör
din kraft.

Hand adjusting a miniature wind turbine standing on a model plate with more miniature wind turbines in the background.
Vårt erbjudande

Smart energioptimering
– för extra intäkter

Gridit ger dig som kund möjlighet att frigöra den fulla potentialen hos dina befintliga nätinkopplade tillgångar, oavsett om du är energiproducent eller konsument. Vår smarta energioptimering ger dig möjlighet att få nya intäkter på redan installerad kapacitet genom att ställa dina resurser till balansmarknadens tjänst.

Vi hjälper dig att identifiera och frigöra din kraft så att den kan komma hela elnätet till gagn – och att du får betalt för den. Efter en gemensam analys av ert företags specifika förutsättningar och möjligheter kan Gridit optimera era energikostnader och skapa nya intäkter.

Vindkraftverk

Hand placing a miniature wind turbine on a model plate with grass and bushes.

Kraftigt varierande och svårförutsägbara elpriser tillsammans med nyckfulla regelverk och en leverantörsmarknad med obalans i styrkeförhållandena kan vara både frustrerande och utmanande. Därför är vi extra stolta över att kunna erbjuda våra tjänster på era villkor. Våra produkter frigör hela kraften i era installationer vilket möjliggör extra intäkter, utöver er rena elproduktion.

Vi har inga bindningstider som låser in er, utan vi tror på ett förtjänat långsiktigt förhållande baserat på öppenhet och transparens. Genom att nyttja våra produkter i er verksamhet kan ni aktivt bidra till att balansera elnätet, vilket förutom samhällsnyttan också skapar ytterligare en intäktsström till ert bolag.

Control-it – Gridits smarta styrenhet

Vår smarta styrenhet anpassar er uteffekt efter hur elnätet mår – om nätet inte klarar av mer el anpassar vi er produktion automatiskt. Den extra intäkten tillfaller er oavsett om ert kraftverk behöver gå ner i effekt eller inte.

Collect-it – Gridits stora kraftenhet

Vår stora enhet kraftsamlar hela er potential utan att påverka er vindkraftsproduktion – vi installerar produkten via vårt certifierade partnerbolag på behörigt avstånd från ert vindkraftverk, och sedan är den nya intäkten er.

Industribolag

Hand adjusting a miniature model of a building standing in a miniature industrial park.

Gridit frigör och kraftsamlar er befintliga utrustning så att den kan leverera stödtjänster till Svenska kraftnät genom våra modulära mjukvarulösningar i kombination med vår systemexpertis. Tillsammans analyserar vi er industriella verksamhet och låser upp den dolda potentialen hos er utrustning. Detta ger er en helt ny intäkt, utan att påverka er befintliga produktion.

Vi har inga bindningstider som låser in er, utan vi tror på ett förtjänat långsiktigt förhållande baserat på öppenhet och transparens.

Control-it – Gridits smarta styrenhet

Vår smarta styrenhet anpassar er uteffekt efter hur elnätet mår – om nätet inte klarar av mer el anpassar vi er produktion automatiskt. Den extra intäkten tillfaller er oavsett om ert kraftverk behöver gå ner i effekt eller inte.

Release-it – Gridits reglageenhet

Vår reglageenhet frigör kapaciteten hos er resurs oavsett fabrikat. Den skräddarsydda kraftelektronikstyrningen vi tar fram åt er är transparent ur både funktions- och kostnadshänseende, och ni bestämmer själva om ni eller vi ska äga utrustningen.

Control-it – Gridits smarta styrenhet

Vår smarta styrenhet anpassar er uteffekt efter hur elnätet mår – om nätet inte klarar av mer el anpassar vi er produktion automatiskt. Den extra intäkten tillfaller er oavsett om ert kraftverk behöver gå ner i effekt eller inte.

Collect-it – Gridits stora kraftenhet

Vår stora enhet kraftsamlar hela er potential utan att påverka er vindkraftsproduktion – vi installerar produkten via vårt certifierade partnerbolag på behörigt avstånd från ert vindkraftverk, och sedan är den nya intäkten er.

En samlad kraft som frigör energi.

Smiling man standing in a field with spinning wind turbines in the background.

En samlad
kraft som
frigör energi.

Våra tjänster

Hur det fungerar

Gridits teknik hjälper elnätet att vara i balans. Våra produkter känner av elnätets hälsa, och våra styrenheter kraftsamlar sina respektive resurser när elnätet blir obalanserat. Vår kraft och styrka kommer från att vi kontrollerar våra partners elproduktion och konsumtion, men vi använder resurserna enbart när de behövs och enbart på de premisser vi kommit överens om.

Att resurserna står redo att agera genererar en intäkt från Svenska Kraftnät, och denna intäkten delar vi på ett transparent sätt med våra partners.

1/3

Översikt

2/3

Vindkraftverk

3/3

Industribolag

Control-it

Vår smarta styrenhet anpassar er uteffekt efter hur elnätet mår – om nätet inte klarar av mer el anpassar vi er produktion automatiskt. Den extra intäkten tillfaller er oavsett om ert kraftverk behöver gå ner i effekt eller inte.

Release-it

Vår reglageenhet frigör kapaciteten hos er resurs oavsett fabrikat. Den skräddarsydda kraftelektronikstyrningen vi tar fram åt er är transparent ur både funktions- och kostnadshänseende, och ni bestämmer själva om ni eller vi ska äga utrustningen.

Collect-it

Vår stora enhet kraftsamlar hela er potential utan att påverka er vindkraftsproduktion – vi installerar produkten via vårt certifierade partnerbolag på behörigt avstånd från ert vindkraftverk, och sedan är den nya intäkten er.

Om oss

En samlad kraft
som frigör energi

Gridit hjälper dig att identifiera och frigöra din kraft – din potential. Vi tror på långsiktiga relationer som bygger på öppenhet och transparens. Ett förtjänat förtroende där resultaten vi skapar talar för sig själva. Gridit är för dig som vill ha en proaktiv partner som bryter mönster och banar väg för positiv förändring. Och finns där, för dig.

Kontakta oss

Vill du diskutera hur Gridit kan frigöra din potential?

kontakt@gridit.se

Eller ring vår VD Petter Wirfält:

+46 734 23 04 03